^Back To Top

Marmoline

ΝΟRDIA & MARMOLINE

Η ΝORDIA A.E. είναι μια εταιρία με βαθιά γνώση και εμπειρία στο χώρο των οικοδομικών υλικών.
 
Εστιάζει στη βιομηχανοποιημένη ποιοτική παραγωγή κονιαμάτων, συστημάτων θερμομόνωσης  και άλλων οικοδομικών υλικών. Ταυτόχρονα έχει σημαντική εξορυκτική δραστηριότητα διακοσμητικών πετρωμάτων και πρώτων υλών.

Στα πλαίσια της Nordia, η Marmoline παράγει σήμερα προηγμένα οικοδομικά υλικά, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των οικοδομικών εργασιών ακολουθώντας τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για ενεργειακή αποδοτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.
 

Βιομηχανική εξειδίκευση

Στη Marmoline, επενδύουμε  στην τεχνολογία και στη βιομηχανική εξειδίκευση και ανανεώνουμε  διαρκώς τις βιομηχανικές μας μονάδες.

Nέες εγκαταστάσεις , αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες,  μηχανολογικός εξοπλισμός πλήρως ελεγχόμενος από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001,  εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της  παραγωγικής διαδικασίας. 

Σχεδιάζουμε κι εξελίσσουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE, σεβόμενοι τις εθνικές προδιαγραφές των χωρών που δραστηριοποιούμαστε.

Κύριο μέλημά μας είναι τα προϊόντα μας να είναι φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στοχεύουμε στη δημιουργία ευνοϊκών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Αυτό το επιδιώκουμε τόσο στη φάση της παραγωγής τους όσο και στη φάση της εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη μακρόχρονη και σταθερή διατήρηση των ιδιοτήτων τους, για τις οποίες έχουν επιλεγεί.
 

Η δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον

Η παραγωγή κάθε προϊόντος είναι σχεδιασμένη πάνω στις αρχές:
- εξοικονόμηση και ανακύκλωση α΄υλών
- εξοικονόμηση ενέργειας
- μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος
- καθαριότητα στον οικοδομικό χώρο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Θερμομόνωση, Υγρομόνωση, Ηχομόνωση

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΕΤΑ – 12/0004)
 
 
Περιγραφή
Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής μόνωσης κτιρίων (παλαιών και νέων) προσαρμοσμένο στις εξαιρετικά ιδιαίτερες Ελληνικές κλιματικές συνθήκες, δηλαδή κρύο το χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, η διαφορά της θερμοκρασίας (min - max) στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου ξεπερνά και τους 60°C με αποτέλεσμα να απαιτούνται ειδικά δομικά υλικά που να αντέχουν και να αποδίδουν σε αυτό το εύρος των θερμοκρασιών.
 
 
 
Χρήσεις
Παλαιά κτίρια: Κτίρια που δεν είναι θερμομονωμένα, με συνέπεια τη σημαντική αύξηση στο κόστος θέρμανσης και ψύξης.
Νέα κτίρια: Κτίρια όπου αν κι έχει προβλεφθεί μόνωση του σκελετού και των τοίχων, η μόνωση τέτοιου τύπου δεν λειτουργεί έχοντας σαν αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και υγροποίηση υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων.
 
 
 
Σημαντικά Πλεονεκτήματα του Συστήματος
• Παρέχει εξαιρετική θερμική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες στα δοκάρια, στις κολώνες, στα σενάζ και στα δάπεδα, στα σημεία όπου η τοιχοποιϊα συναντά τα στοιχεία αυτά, έστω και αν είναι θερμομονωμένα, εξαφανίζοντας την πιθανότητα σχηματισμού υγρασίας και υδρατμών.
• Προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες, καθώς χρησιμοποιούνται στεγανά επιχρίσματα. Έτσι προσφέρει συντηρητική προστασία στο κτίριο, και ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης.
• Συμβάλλει στην οικονομία ενέργειας, γιατί δε δημιουργούνται επιφάνειες με θερμοχωρητικότητα στην εξωτερική πλευρά των τοίχων, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα των τοίχων μόνο για το εσωτερικό του κτιρίου.
• Αυξάνει, σε μία καινούργια κατοικία, το εμβαδόν των λειτουργικών χώρων κατά 6 περίπου τετραγωνικά μέτρα κάθε εκατό τετραγωνικά εμβαδού κατοικίας.
• Αυξάνει εντυπωσιακά το χρόνο ζωής του κτιρίου καθώς το προστατεύει από διάβρωση και παγοπληξίες.
• Το σύστημα MARMOLINE MONOSIS δεν παρουσιάζει ρηγματώσεις.
• Η εφαρμογή του συστήματος είναι λιγότερο ενοχλητική από τα συμβατικά επιχρίσματα καθώς τα επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται τοποθετούνται με σπάτουλες καθώς παρουσιάζουν υψηλή θιξοτροπικότητα. Ως αποτέλεσμα δεν αφήνουν μπάζα πέρα από τα υπολείμματα θερμομονωτικού υλικού.
• Η ποιότητα κατασκευής του συστήματος χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή, καθώς χρησιμοποιούνται ειδικά πιστοποιημένα πρόσθετα τεμάχια για την προστασία των γωνιών, νεροσταλάκτες, υαλόπλεγμα για τον οπλισμό σ’ όλη την επιφάνεια εφαρμογής του επιχρίσματος.
• Το κτίριο βαθμονομείται υψηλά ως προς την ενεργειακή του σήμανση.
• Ένα τέτοιο σύστημα έχει μέσο χρόνο απόσβεσης από την εξοικονόμηση ενέργειας και μόνο, τα 4 - 6 έτη.
• Εξοικονόμηση ενέργειας (από 35% έως 65% πετρελαίου θέρμανσης).
• Άριστο υγιεινό ποιοτικό θερμικό περιβάλλον στο εσωτερικό των κτιρίων.
• Εύκολη εφαρμογή τόσο σε νέα όσο και σε παλαιά κτίρια.
• Ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών κτιρίων.
• Υψηλή ποιότητα κατασκευής σε κάθε είδους κτίρια (μονοκατοικίες - πολυκατοικίες - βιομηχανικά κτίρια).
• Βελτιώνεται η ηχομόνωση με την χρήση ειδικών υλικών.
• Οικονομία από τη μείωση του κόστους κατασκευής.
• Καλύτερη στατικότητα των εσωτερικών τοίχων (μονή τοιχοποιία με φαρδύ τούβλο ή τουβλέτα).
• Μείωση του φορτίου της οικοδομής.
• Μεγάλη ταχύτητα κατασκευής.
• Απλή εφαρμογή.
• Καθαριότητα κατά τη διάρκεια κατασκευής.
 
 
 
Δείτε αναλυτικά τα προϊόντα της MARMOLINE εδώ

Copyright 2013 Destral.gr  -  email: info@destral.gr - Τηλ. 2295035005