^Back To Top

FIBRAN

 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ FIBRAN

H FIBRAN ιδρύεται το 1974 στην Θεσσαλονίκη από τον σημερινό της πρόεδρο κ. Δημήτριο Αναστασιάδη. Από το 1995 πρωταγωνιστεί στο χώρο παραγωγής μονωτικών υλικών στον Ελλαδικό και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Σήμερα διαθέτει συνολικά 6 υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής μονωτικών υλικών (Εξηλασμένης Πολυστερίνης, Πετροβάμβακα και Διογκωμένης Πολυστερίνης) καθώς και Γυψοσανίδας. Στην Ελλάδα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Τερπνή Σερρών, παράγονται προϊόντα πετροβάμβακα με την εμπορική ονομασία FIBRANgeo και  προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης με την εμπορική ονομασία FIBRANxps

Άλλες μονάδες παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης βρίσκονται στην Πορτογαλία, στη Βουλγαρία και στη Σλοβενία. 

Η FIBRAN σήμερα είναι στην τρίτη θέση από πλευράς παραγωγικότητας εξηλασμένης πολυστερίνης σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Στην Ιταλία η FIBRAN έχει επενδύσει στην παραγωγή προϊόντων γύψου (γυψοσανίδες και ενσακισμένα προϊόντα) καθώς και την διανομή μονωτικών, στεγανωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης.

Τέλος, στην ΠΓΔΜ η FIBRAN δραστηριοποιείται παραγωγικά με την διογκωμένη πολυστερίνη.

Προϊόντα της εταιρείας μας διανέμονται, είτε μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων, είτε μέσω δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών και πρακτόρων, σε περισσότερες από τριάντα χώρες παγκοσμίως και στις πέντε ηπείρους.  

Παράλληλα, η FIBRAN διαθέτει πλούσια ερευνητική δράση μέσα από τη συνεργασία της με εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού. Σκοπός της FIBRAN είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για την προστασία οικοδομικών και βιομηχανικών κατασκευών και να επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση του τεχνικού κόσμου με εκδόσεις συγγραμμάτων και εγχειριδίων, λογισμικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα διοργανώνει με μεγάλη συχνότητα επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στον εξωτερικό.

 ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ FIBRAN

Τα θερμομονωτικά υλικά της FIBRAN, τοποθετημένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και από έναν έμπειρο κατασκευαστή, είναι μια μακροχρόνια και πολύτιμη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ για τις κτηριακές κατασκευές και τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

►η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες και εξοικονομεί ενέργεια

►η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ προστατεύει εμάς και τις κατασκευές από τις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος

►η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ εξασφαλίζει αειφόρο θερμική άνεση στους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε

►η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ περιορίζει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τη σπατάλη των ενεργειακών πόρων

►►►Κατασκευές που απαιτούν θερμική μόνωση, ανθεκτική και σε υγρές συνθήκες, μονώνονται με τις θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κλειστών κυψελίδων FIBRANxps.

►►►Κατασκευές που απαιτούν ταυτόχρονα θερμική μόνωση, ηχητική μόνωση και πυροπροστασία μονώνονται με τα ανόργανα και αναπνέοντα μονωτικά προϊόντα πετροβάμβακα FIBRANgeo.

►►►Κατασκευές δαπέδων που απαιτούν μόνο μερική αντιθορυβική προστασία, μονώνονται με φύλλα διογκωμένου πολυαιθυλενίου FIBRANxpe

ΠΡΟΪΟΝΤΑ FIBRAN

  •  

    

   

   

  • FIBRANgeo- ένα οικολογικό προϊόν

  O πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι φυσικό προϊόν, προερχόμενο από πετρώματα ηλικίας 200 εκατομμυρίων ετών. Παράγεται στην Ελλάδα με τη μέθοδο των ηλεκτρικών φούρνων, διαδικασία που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό.

  FIBRANgeo - θερμική προστασία όλο το χρόνο

  Χάρη στη δομή του, ο πετροβάμβακας FIBRANgeo φυλακίζει τον ξηρό και σταθερό αέρα, μειώνοντας την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των ζεστών και των κρύων επιφανειών.  Η εφαρμογή του στις κατασκευές εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση το χειμώνα και το καλοκαίρι, καθώς και σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Οι ιδιότητές του διατηρούνται σταθερές και αναλοίωτες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

  FIBRANgeo - ηχομόνωση - ηχοπροστασία  

  Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo επιτυγχάνει την απορρόφηση των εξωτερικών θορύβων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ηχομόνωσης. Τα προϊόντα FIBRANgeo διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπηση αερόφορτων και κτυπογενών θορύβων σε κάθε κατασκευή.

  FIBRANgeo - πυροπροστασία των κατασκευών

  Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι πυράντοχο υλικό, με θερμοκρασία λειτουργίας >750ºC. Η εφαρμογή του σε κτηριακές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές προσδίδει πυραντίσταση στα δομικά στοιχεία, η οποία φθάνει και τα 120 λεπτά.

   

  • FIBRANxps-

   

  Οι πλάκες εξηλασμένου αφρώδους πολυστυρενίου FIBRANxps, συχνότερα αναφέρεται και ως εξηλασμένη πολυστερίνη, είναι ένα θερμομονωτικό υλικό που παράγεται από πολυστυρένιο και κατάλληλα διογκωτικά αέρια. Mε τη διεργασία της συνεχούς εξέλασης, σχηματίζεται μία συνεχή πλάκα στο επιθυμητό πάχος (20-200 mm).  Η συνεχής αυτή πλάκα τεμαχίζεται σε μικρότερες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων, διαμορφώνονται ή μη οι τέσσερις περιμετρικές πλευρές τους, επεξεργάζονται ή μη οι δύο όψεις τους και τέλος συσκευάζονται σε δέματα. 


  Το μέγιστο μέρος της μάζας του προϊόντος αποτελείται από πολυστυρένιο (PS), ένα θερμοπλαστικό πολυμερές του στυρενίου που με τη σειρά του είναι μια ένωση άνθρακα και υδρογόνου. Χρησιμοποιείται διάφανο, γενικής χρήσης και υψηλής θερμικής αντοχής πολυστυρένιο (GP-PS). Περιέχονται επίσης, σε μικρά ποσοστά, ορισμένα πρόσθετα που είτε διευκολύνουν τη διεργασία παραγωγής είτε βελτιώνουν ιδιότητες του τελικού προϊόντος, π.χ. χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικό φωτιάς. Για την επίτευξη του αφρισμού προστίθενται τα διογκωτικά αέρια σε ποσοστό 5-8% της συνολικής μάζας. Εναρμονισμένη με τους νεώτερους κανονισμούς της Ε.Ε. από την πρώτη ημέρα ισχύος τους, η FIBRAN χρησιμοποιεί αέρια που έχουν μηδενική (ODP=0) βλαπτική δράση στην προστατευτική από την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία στρατοσφαιρική στοιβάδα όζοντος καθώς και χαμηλό ή μηδενικό δυναμικό συμβολής στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (low or zero GWP) χωρίς αισθητή παράλληλη υποβάθμιση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του προϊόντος.

  Το παραγόμενο υλικό είναι ένας στερεοποιημένος, ομοιογενής και σταθερός αφρός με κλειστές (σε ποσοστό >95%) πολυεδρικές κυψελίδες με διάμετρο 0,1 έως 0,4 mm τα τοιχώματα των οποίων έχουν πάχος μόλις 1 μm. Ετσι μόνο το 3% περίπου του όγκου του προϊόντος είναι στερεά ύλη ενώ το υπόλοιπο 97% καταλαμβάνεται από τα διογκωτικά αέρια, με αποτέλεσμα τα προϊόντα FIBRANxps να έχουν ιδιαίτερα χαμηλές πυκνότητες.

  Οι πλάκες FIBRANxps χαρακτηρίζονται από την υψηλή και διαρκή θερμομονωτική ιδιότητά τους, τη μηδαμινή υδαταπορροφητικότητα, την υψηλή αντοχή σε συμπίεση και τη σταθερότητα των διαστάσεων τους. Παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάφλεξη τους αλλά και άψογη συμβατότητα με τα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη, άμμο) ενώ οι αποφλοιωμένες και με αυλακώσεις / εγκοπές πλάκες προσφέρουν άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα και επιχρίσματα.

   

  • FIBRANxpe

   

  Το αφρώδες διογκωμένο πολυαιθυλένιο FIBRANxpe είναι ηχομονωτικό και θερμομονωτικό υλικό με κλειστές κυψέλες που παράγεται από θερμομονωτικό πολυμερές που, με μια διαδικασία συνεχούς εξέλασης και διόγκωσης, παίρνει τη μορφή ρολοποιημένου φύλλου.

  Το υλικό είναι εύκαμπτο και συμπιεστό, δεν οξειδώνεται, δεν προσβάλλεται από μύκητες και βακτήρια και έχει άριστη συνεργασία με τα συνήθη οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, άμμο).

  Το FIBRANxpe είναι άριστο ηχομονωτικό υλικό για κτυπογενείς θορύβους, ενώ επίσης παρουσιάζει πολύ καλή θερμομονωτική ικανότητα. Είναι εύκολο στη μεταφορά, στην κοπή και την τοποθέτηση και προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε σχήμα απαιτεί η προς επίστρωση επιφάνεια.

  Οι σύγχρονες απαιτήσεις στα κτίρια καθημερινής εργασίας επιβάλουν κατασκευαστικές λύσεις που, μεταξύ των άλλων, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ηχομόνωσης από κτυπογενείς θορύβους που μεταφέρονται εύκολα μέσω των δομικών στοιχείων. Το FIBRANxpe ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες εξασφαλίζοντας την ηχομόνωση σε δάπεδα μεταξύ των ορόφων (δημιουργία κολυμβητών ή πλωτών δαπέδων), καθώς και σε σωληνώσεις που τοποθετούνται κάτω από τα δάπεδα, εμποδίζοντας τη διάδοση του ήχου μέσω των πατωμάτων. Το υλικό είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ποικιλία κατασκευών δαπέδου, όπως σε δάπεδο σκυροδέματος ή ξηράς κατασκευής με τελική επιφάνεια laminate flooring, κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρου, μοκέττας, κ.ά.

 Δείτε αναλυτικά τα προϊόντα της FIBRAN εδώ

 

Copyright 2013 Destral.gr  -  email: info@destral.gr - Τηλ. 2295035005